عجیب ترین فرش چله ابریشم 6 متری که با موی انسان بافته شد

برای کریمه دابچی، رئیس انجمن صنایع دستی Al Assala در فیگویگ و غرفه‌دار در سالن، هر منطقه از پادشاهی با محصول محلی خود متمایز می‌شود، با توجه به اینکه فرش منطقه فیگویگ خاص است. نوع پشم استفاده شده که 100% طبیعی است، نحوه ریسندگی و همچنین طرح ها.

لازم به ذکر است فرش چله ابریشم 6 متری نیز از فرش های بسیار خاص است که با ابریشم خالص و توسط دستان پرتوان قالیبافان ماهر بافته می شود.

او در بیانیه‌ای به MAP گفت: فرش فیگویگی که به دلیل کیفیتش شناخته شده است، فرهنگ و سنت‌های منطقه شرق را منعکس می‌کند و رشد واقعی را تجربه می‌کند و خاطرنشان کرد که برگزاری چنین رویدادهایی باعث ترویج بازاریابی این محصول و به ارمغان خواهد آورد. فرش فیگویگ به شهروند مراکشی نزدیک تر است.

وی با بیان اینکه صنعت فرش زندگی بسیاری از زنان و خانواده های منطقه را متحول کرده است، به منبع درآمد واقعی تبدیل شده است، افزود: انجمن وی با برگزاری جلسات آموزشی در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان و تقویت ظرفیت های آنان فعالیت می کند. بازدید می کند.

او گفت: ما یک بازدید تبادلی از ایتالیا ترتیب دادیم تا دانش مراکشی و تکنیک های صنایع دستی را به اشتراک بگذاریم و از تجربه ایتالیایی، به ویژه در رنگ آمیزی پشم بهره ببریم.

به نوبه خود، رئیس تعاونی نصیح فکیه بن صالح، خانم نصیح سمیرا، بر اهمیت حفاظت از این فعالیت صنایع دستی و اطمینان از انتقال بین نسلی آن تاکید کرد.

به این معنا، او گفت که تعاونی او برای حفظ هایک لامیری که در معرض خطر انقراض است، تلاش می کند. او ادامه داد: از طریق این فرش‌ها می‌خواهیم این هنر اجدادی را که مشخصه منطقه فکیه بن صالح است، دوباره زنده کنیم.

او گفت: ما در حال انجام چندین تحقیق در مورد این نوع فرش هستیم که از دهه 1950 وجود نداشته است. هدف ما حفظ این میراث و در عین حال نوآوری و ایجاد حس جدیدی است.

در هایک لامیری هر رنگ، طرح یا هندسه معنا و داستانی دارد. وی خاطرنشان کرد: در آن زمان زنان منطقه از آن برای ابراز احساسات خود استفاده می کردند، به عنوان مثال رنگ سیاه مترادف با درد و غم بود.

در مورد خانم زهرا دهائویی، رئیس تعاونی صنایع دستی ابدا در الحاجب، وی با اشاره به تنوع محصولات منطقه خود، به ویژه فرش بنی متر، هانبل و فرش، افتخار بزرگ خود را از شرکت در این نمایشگاه مهم ابراز کرد.