تعیین ارزش گوشت شترمرغ بر اساس ذبح آن

این مطالعه با هدف ارزیابی ارزش کشتار و ویژگی های ده گوشت شترمرغ پرورش یافته و ذبح شده ماده در سن 18 ماهگی در مجارستان انجام شد.
نسبت اعضای منتخب بدن اندام‌های اصلی و قسمت‌های گوشت بدون چربی مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب غذایی، رنگ، ویژگی‌های فنی و ارگانولپتیکی پنج قسمت با ارزش گوشت، صدف و اسید آمینه، اسید چرب و ترکیب معدنی نوار بیرونی لباس منشی بیمارستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
نسبت اعضای بدن و اعضای اصلی به عنوان درصد وزن زنده و قسمت گوشت بدون چربی به عنوان درصد وزن لاشه بوده است.
 در بین مواد معدنی مورد بررسی محتوای کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم و فسفر بیشترین مقدار را در گوشت داشت.

با توجه به پارامترهای تکنولوژیکی گوشت تنها در از دست دادن ذوب متفاوت بود. کمترین میزان کاهش ذوب را می توان در پای بیرونی تشخیص داد.
نتایج ارزیابی ارگانولپتیک نشان داد که لژ کفش نوار بیرونی و نوک آن بهترین طعم و لطافت را داشتند.
در مقایسه با پرندگان جوان (10-14 ماهه) در ادبیات شترمرغ های 18 ماهه در مطالعه ما وزن کشتار مشابه یا کمی کمتر، وزن پوست و نسبت سر، وزن کبد بیشتر گوشت سبک تر، کمتر نشان دادند.
پروتئین و محتوای چربی بالاتر اسید آمینه ضروری بالاتر و محتوای اسید آمینه ماهی زینتی غیر ضروری کمتر و محتوای SFA بالاتر در برخی موارد ذکر شده است.
با این حال اطلاعات در مورد تغذیه و اندازه جمعیت همیشه در دسترس نبود. گوشت شترمرغ در مقایسه با سایر جوجه‌ها (emu و rhea)، ماده خشک و پروتئین کمتر اما چربی، SFA، MUFA و PUFA بیشتر و نسبت n-6/n-3 کمتری دارد.
 • منابع:
  1. Preliminary Study of Slaughter Value and Meat Characteristics of 18 Months Ostrich Reared in Hungary
 • تبلیغات: 
  1. جنگ بر سر آب نزدیک تر از همیشه!
  2. با این کالاها از هر انگشتتان پول می ریزد!
  3. قالیچه سلیمان نبی اختراع شد!!
  4. با مصرف میگو چهره جذابی داشته باشید